Aanbod
op maat

Snappet sluit aan bij de eindtermen zoals vastgesteld door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Alle leerlijnen binnen Snappet volgen de leerplandoelen van de verschillende koepels (KO, OVSG en GO!) Onze leerdoelen zijn nog kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Je kunt met Snappet lesgeven op basis van leerlijnen of conform een methode. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

IJsbergrekenen (GO!)

De methodes IJsbergrekenen binnen Snappet zijn gebaseerd op de didactische cahiers van het GO!. Hiermee hebben de wiskunde-experts van Snappet een eigen, modulaire leerlijn ontwikkeld.

Hierin worden domeinen geclusterd, zodat leerlingen de tijd krijgen om de leerdoelen van dat (sub)domein goed onder de knie te krijgen. We blijven hierbij de samenhang tussen de verschillende domeinen borgen.

We geven ook heel veel aandacht aan en ruimte voor herhaling en automatiseren.

Natuurlijk kun je, zoals je van Snappet gewend bent, de voorgestelde jaarplannen ook aanpassen volgens eigen inzichten of de situatie binnen de school.

Nieuw leerplan Leerlokaal (OVSG)

In Snappet vind je momenteel de huidige OVSG-leerplandoelen terug. Ondertussen is Snappet volop bezig met het ontwikkelen van een specifieke leerlijn op maat op basis van het nieuwe leerplan (Leerlokaal).

Koppeling met ZiLL (KO)

De leerlijnen en methodes die je in Snappet terugvindt sluiten aan bij de ZiLL-leerplandoelen.