Een nieuwe generatie lesmethoden

Als elke leerkracht en elke klas uniek is, waarom is je lessenplan dat dan niet? Stel je voor hoe een lesmethode eruit zou zien als je 10 jaar lang elke dag de werkschriften van honderdduizenden leerlingen in tienduizenden klassen van nog meer leerkrachten hebt nagekeken en geanalyseerd. Om te ontdekken wat, waar en wanneer het beste werkt voor wie. Een lesmethode die het beste uit de praktijk combineert met de nieuwste didactische inzichten, allemaal verfijnd door de input van leerkrachten van meer dan 2500 basisscholen in Vlaanderen en Nederland.

Dat is precies wat we bij Snappet hebben gedaan. Ons team van ruim 200 onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts hebben alles op alles gezet om de ultieme lesmethode voor wiskunde, taal en spelling te creëren. Het resultaat? Complete lesmethoden die je eenvoudig en flexibel kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van jou als leerkracht, jouw leerlingen en jouw school. Want iedere klas is uniek.

Optimale balans tussen papier en interactieve leerstof

Dankzij onze samenwerking met ruim 2500 scholen in Vlaanderen en Nederland, weten we precies waar welke strategieën en oefeningen het beste werken. En wanneer je het beste op papier, interactief of met concrete materialen kunt werken. Zo weten we bijvoorbeeld ook dat het maken van kleine stapjes op de leerlijn effectiever is dan grotere stappen en dat het behandelen van één leerdoel per instructieles tot de beste resultaten leidt. Wil je hier meer over weten?

Wiskunde met Snappet

De methodes in Snappet zijn ontwikkeld door een team onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts onder leiding van Nina Boswinkel.

Snappet onderscheidt zich doordat strategieën in kleine stapjes worden opgebouwd tot een strategie die de leerlingen begrijpen en gedurende de hele basisschool kunnen toepassen. Memoriseren en automatiseren zijn een vast onderdeel binnen Snappet en is geïntegreerd in de lessenplannen.

Snappet heeft voor het 1ste tot en met het 6de leerjaar een uitgebalanceerde set leerlijnen als basis, met daarin leerdoelen die op elkaar voortbouwen. We bieden extra doelen aan voor sterke rekenaars.

Snappet Taal en Spelling

De methoden Snappet Taal en Snappet Spelling zijn ontwikkeld door een team van onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts en gebaseerd op de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Deze inzichten hebben we vertaald naar de praktijk van alle dag.

Snappet Taal biedt doorgaande leerlijnen voor woordenschat, taalbeschouwing, mondelinge taalvaardigheid en schrijven voor leerjaar 2 t.e.m. 6. De methode werkt vanuit overkoepelende thema’s waardoor samenwerken erg makkelijk is. In elke vierde week van het blok werken leerlingen aan een betekenisvolle eindopdracht. Daarin worden de doelen voor woordenschat, mondelinge taal en schrijven gemixt, herhaald en toegepast. We zijn volop bezig aan het ontwikkelen van een leerlijn begrijpend lezen. Deze wordt verwacht vanaf het schooljaar ’24-’25.

Snappet Spelling is opgebouwd uit een aantal hoofdcategorieën, waarbinnen de spellingcategorieën in kleine stapjes worden aangeboden. Binnen de methode is veel aandacht en ruimte voor herhalen en adaptief oefenen.