Overige vakken en lesmethoden

Naast de drie kernvakken, biedt Snappet ook Burgerschap, Studievaardigheden en Begrijpend lezen.

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet ook een andere methode (blijven) volgen. Snappet sluit qua strategie en didactiek namelijk uitstekend aan op bijna iedere methode. Hierdoor stap je gemakkelijk over, zonder gevolg voor je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode.

Overige vakken in Snappet

In Snappet vind je naast de kernvakken ook de volgende vakken:

  • Burgerschap
  • Studievaardigheden
  • Begrijpend lezen
Burgerschap

Snappet Burgerschap is in samenwerking met Educatieve Concepten ontwikkeld. Er zijn 20 eigentijdse lessen met elk een eigen thema. Op basis van de kerndoelen van SLO, gesprekken met de PO-raad, het ministerie en de Canon van het wereldburgerschap zijn burgerschapsthema’s als ‘Je eigen identiteit’, ‘Plastic soep’ en ‘Democratie’ geselecteerd. Actuele thema’s die door jou als leerkracht flexibel ingezet kunnen worden. Grote maatschappelijke vraagstukken zijn teruggebracht tot concrete, begrijpbare onderwerpen. Verteld vanuit het perspectief van een kind.

Studievaardigheden

Studievaardigheden bied je via Snappet aan op basis van leerdoelen. De leerlijn is gebaseerd op de kerndoelen van SLO en Cito. Per leerjaar zijn er zes blokken met elk vijf lessen en een toets. Elk blok heeft een eigen thema. We maken gebruik van hedendaagse informatiebronnen en -middelen. Zo ontwikkelen je leerlingen de studievaardigheden die in deze tijd nodig zijn. Voorbeelden van vaardigheden die aan bod komen zijn kaartlezen, schematiseren en opzoeken.

Begrijpend lezen

Voor Begrijpend lezen heeft Snappet een samenwerking met Nieuwsbegrip. De actuele onderwerpen worden voor niveau AA, A en B één-op-één overgenomen. Om Begrijpend lezen via Snappet te geven, heb je een separate licentie Nieuwsbegrip Zilver of Goud nodig. Deze sluit je af via www.nieuwsbegrip.nl.

Andere methoden

Met rekenen sluit Snappet ook aan bij andere methoden zoals Wereld in Getallen (versie 5, 4 en 3), Pluspunt (versie 4, 3 en 2), Getal & Ruimte jr, Alles Telt (versie 2), RekenRijk (versie 3 en 2) Wizwijs en RekenZeker. Ook voor taal en spelling biedt Snappet verschillende methoden. Deze sluiten aan bij de opbouw van Taal actief (taal en spelling), Taal in beeld, Spelling in beeld, Taal op maat en Staal spelling.

Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig. Onze instructielessen volgen de beste didactiek en sluiten aan bij het directe instructiemodel.

Werken met Snappet betekent een combinatie van digitaal en papier. De Snappet methoden die aansluiten bij bovenstaande methoden maken geen gebruik van werkboeken, maar van kopieerbladen die je kunt uitprinten.

Goed om te weten: Snappet® is een product van Snappet. Verwijzingen naar merknamen en methodes van derden zijn puur informatief. Snappet werkt niet samen met Malmberg, Zwijsen, Noordhoff of ThiemeMeulenhoff.