Wiskunde met Snappet

De wiskundelessen in Snappet hebben een vaste opbouw die past bij de laatste didactische inzichten voor het vak. Denk aan het handelingsmodel, ijsbergmodel, hoofdfasenmodel, en het drieslagmodel. Bij elke instructieles maken we duidelijk welke leerfasen, hoofdlijnen en handelingsniveaus je doorloopt.

Digitale verwerking, kopieerbladen en concrete materialen

Onze lesmethodes voor wiskunde bieden een optimale balans tussen digitale leerstof, kopieerbladen en concrete materialen. Dankzij onze samenwerking met 2500 scholen in Vlaanderen en Nederland weten we precies waar, welke strategieën en oefeningen het beste werken. En wanneer je het beste digitaal, op papier of met concrete materialen kunt werken. Doordat je leerlingen de tussenstappen van een opgave noteren in een schrift, kan jij precies zien waar je een eventuele strategiefout kunt bijsturen. Voor het eerste leerjaar kun je, indien gewenst, volledig in werkboeken werken.

Drie of vier instructielessen per week

Elke lesweek staan er vier of vijf instructielessen voor je klaar. De andere lesdagen kun je besteden aan herhaling, automatiseren, memoriseren, verrijking of verdieping. In iedere les ligt de focus op één leerdoel. Na de eerste instructieles komen belangrijke leerdoelen nog regelmatig terug in herhalingslessen. Op deze manier krijgt elke leerling de tijd om zich een doel of strategie eigen te maken.

Stapsgewijze instructies

De instructies van Snappet Wiskunde sluiten aan op directe instructiemodellen. Werkt een andere instructievorm beter voor een leerdoel, dan bieden we dat aan. Je draagt de kern van het leerdoel stapsgewijs aan de klas over, op de verschillende handelingsniveaus. Zo worden leerlingen uitgedaagd om relaties te leggen tussen de niveaus, waardoor ze stap voor stap rekenwiskundige concepten en procedures ontwikkelen.

Beproefde strategieën

Het aanbod van rekenstrategieën hebben we gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelervaring van onze onderwijsprofessionals en wiskunde-experts. We bieden eerst de basisstrategie aan voor alle leerlingen, die altijd duidelijk wordt uitgelegd aan de leerling. Moeilijke leerdoelen bevatten een kort stappenplan. Je doet dit eerst voor aan de klas, daarna doe je het samen met je klas en tot slot oefent de leerling zelf.

Lessen met een vaste opbouw

Iedere instructieles bestaat uit drie vaste onderdelen:

 1. Instructie en begeleide inoefening
  De les begint altijd met de introductie van het leerdoel en het activeren van de voorkennis. Daarna geef je de klassikale, interactieve instructie en laat je de leerlingen begeleid inoefenen. Tijdens de begeleide inoefening krijg jij direct feedback en zie je meteen of je klas de leerstof heeft begrepen.
 2. Verlengde instructie
  Op basis van de begeleide inoefening kun je goed inschatten welke leerlingen nog extra hulp nodig hebben in de vorm van een verlengde instructie over hetzelfde leerdoel. Deze hebben wij al voor je klaargezet.
 3. Zelfstandige verwerking
  Na de (verlengde) instructie gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met het lesdoel. Na de eerste tien opgaven oefenen zij adaptief verder: we dagen ze uit met opgaven op hun eigen niveau. Wanneer ze het lesdoel voldoende hebben ingeoefend, kunnen de leerlingen verder werken aan andere, eigen leerdoelen die je voor ze hebt klaargezet in hun werkpakket.
Geen toetsen meer nodig

Met Snappet Wiskunde hoef je in principe niet meer apart te toetsen. In Snappet is het formatief toetsen namelijk compleet verweven in het dagelijkse werk van je leerlingen. Dit komt door de effectieve feedback aan leerlingen en de uitgebreide analysemogelijkheden. Aan het einde van elke week kun je aan de hand van verschillende gegevens en overzichten bepalen of je leerlingen de leerstof van de aangeboden doelen beheersen. Aparte toetsen zijn daarmee in principe overbodig, wat een flinke tijdswinst oplevert. Wil je toch nog toetsen afnemen, dan zijn deze voor elk leerjaar beschikbaar.

Ondersteuning bij de voorbereiding van de les

Wij helpen je zoveel mogelijk bij de voorbereiding van elke instructieles. Met een uitgebreide leshandleiding (digitaal of op papier), tips bij de opgaven wat er van jou en de leerlingen wordt verwacht en informatie over de voortgang van je leerlingen (als het leerdoel al eerder aan bod is geweest).

Automatiseren in je lessenplan

Vlot leren rekenen is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe rekenvaardigheden. Daarom is automatiseren en memoriseren een vast onderdeel in Snappet Wiskunde. Met opgaven die leerlingen binnen een bepaalde tijd moeten beantwoorden, test je of de leerling het heeft geautomatiseerd of dat hij de oefening nog moet uitrekenen. Aan de hand van de voortgang en het niveau van de leerling bepalen wij binnen hoeveel seconden het antwoord moet worden gegeven. Wil je je klas verder laten automatiseren aan eigen doelen? Dan kun je het Snappet Rekenmuurtje gebruiken. En liever op papier? Dat kan ook, want voor elk automatiseringsdoel heb je toegang tot verschillende werkbladen en flitskaarten.

Differentiatie in de klas

Het is de uitdaging van elke klas: de balans vinden tussen de behoeften van je volledige klas en die van individuele leerlingen. Met Snappet Wiskunde bieden we je alles om deze differentiatie effectief, intuïtief en vooral heel makkelijk vorm te geven: op dagelijks niveau, op wekelijks niveau en op lange termijn. Jij behoudt de controle over hoe en wanneer je dit wil doen. Wij zijn ervoor om je de benodigde informatie te geven over je klas en je leerlingen om elke dag passende differentiatiekeuzes te maken. Denk aan het niveau van de leerdoelen en van je leerlingen, de voortgang op de leerstof, en het gemaakte werk. Zo weet je precies wie nog extra aandacht nodig heeft, wie meer uitdaging aankan en welke vervolgacties nodig zijn.

Eigenaarschap en feedback aan de leerling

Het is belangrijk dat leerlingen zichzelf uitdagen om eigenaar van hun eigen leerproces te worden. Ook hierbij helpen we je. Een van de belangrijkste onderdelen om het eigenaarschap bij leerlingen optimaal te stimuleren, is effectieve feedback aan de leerling. Wij geven de leerlingen inzicht in hun leerproces, waardoor jij hun eigenaarschap makkelijker kunt begeleiden. Kinderen zien zelf altijd hoe het gaat: de persoonlijke voortgang, het vaardigheidsniveau en de groei is ook voor hen inzichtelijk. En tijdens het oefenen laten we weten wanneer het leerdoel is behaald, of nog verder moet worden geoefend, of dat de leerling beter even hulp kan vragen. Sommige leerlingen blokkeren als ze horen dat iets niet goed is. In dat geval kan jij de feedback aanpassen. Zo wordt het telkens behalen van de doelen op eigen niveau een leuke en haalbare uitdaging voor iedereen.

Wiskundeverrijking voor sterke rekenaars

Voor sterke rekenaars hebben we speciale verrijkingsstof gemaakt: het aanvullend lessenplan Wiskundeverrijking daagt leerlingen uit met moeilijke wiskundevraagstukken. Deze taken zijn moeilijker dan de reguliere oefeningen, bijvoorbeeld door grotere getallen en doordat er een beroep wordt gedaan op hogere denkvaardigheden (redeneren, combineren, kritische houding, samenwerking).

Ondersteuning bij onze lesmethoden

Onze schooladviseurs geven je graag advies over de inzet van Snappet op schoolniveau. Zij hebben een brede ervaring binnen het onderwijs en ruime expertise op onderwijskundig gebied. Je plant eenvoudig een online adviesgesprek in waarmee je bijvoorbeeld geholpen kunt worden met:

 • De analyse en duiding van leerresultaten op school- en klasniveau
 • Het verder verhogen van de leerresultaten
 • Het creëren van een doorgaande lijn binnen het schoolteam
 • De keuze voor een (nieuwe) wiskunde-, spelling- of taalmethode

Daarnaast bieden we verschillende meerdaagse en eenmalige trainingen aan voor schoolteams, leerkrachten, zorgcoördinatoren en directeuren. Zowel online als op locatie. Elke training wordt geleid door een deskundige trainer. De inhoud van de training stemmen we samen met jullie af op de behoefte van de deelnemers of school.

Meer weten? Stuur ons een berichtje.

Wij zullen dan zo snel mogelijk bij je terugkomen.

Voornaam*
Achternaam*
Schoolnaam
Plaats school
E-mailadres*
Telefoonnummer
Wat is je vraag?*