Oplossing

Hoe gebruik je de instructieopgaven?

De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen zijn gebaseerd op de handelingsniveaus die zijn beschreven in het protocol ERWD, en sinds kort ook zichtbaar in je lesvoorbereidingspagina. Naast de leerfasen vind je binnenkort ook enkele belangrijke best practices bij de instructieopgaven.

De leerfasen geven inzicht in hoe de lesstof is opgebouwd en in welke fase van het leerproces de leerlingen zich bevinden. De best practices geven aan op welke wijze de verschillende opgaven bijdragen aan je instructie. Dit kun je gebruiken ter ondersteuning, bijvoorbeeld om de juiste accenten van een instructieopgave aan je klas over te brengen.

Je vindt de best practices overzichtelijk in je instructiescherm en op de voorbereidingspagina direct onder de instructieopgaven.

Tags: , , Views: 297

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Alles bij de hand tijdens je instructieles?

    Voor elke les staan er leshandleidingen voor je klaar in je dashboard. Hierin vind...

  • Op maat oefenen bij elke les?

    Het is belangrijk om al je leerlingen op hun eigen niveau uit te dagen....

  • Taal toepassen in eindopdrachten?

    Het vak Taal is erg veelzijdig en bestaat uit veel verschillende onderdelen. Het belangrijkste...