Oplossing

Hoe gebruik je de instructieopgaven?

De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen zijn gebaseerd op de handelingsniveaus die zijn beschreven in het protocol ERWD, en sinds kort ook zichtbaar in je lesvoorbereidingspagina. Naast de leerfasen vind je binnenkort ook enkele belangrijke best practices bij de instructieopgaven.

De leerfasen geven inzicht in hoe de lesstof is opgebouwd en in welke fase van het leerproces de leerlingen zich bevinden. De best practices geven aan op welke wijze de verschillende opgaven bijdragen aan je instructie. Dit kun je gebruiken ter ondersteuning, bijvoorbeeld om de juiste accenten van een instructieopgave aan je klas over te brengen.

Je vindt de best practices overzichtelijk in je instructiescherm en op de voorbereidingspagina direct onder de instructieopgaven.

Tags: , , Views: 26

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?