Oplossing

Je sterkere leerlingen uitdagen?

Hoe fijn is het als je leerlingen altijd op hun eigen niveau aan de slag kunnen? Om je leerlingen nóg meer uit te dagen hebben we een extra type opgaven toegevoegd bij de rekenlessen van Snappet: flexibel toepassen.

Het is belangrijk dat leerlingen alles wat ze geleerd hebben leren toe te passen in alledaagse situaties. Dit is de laatste stap in het leren van een nieuwe vaardigheid. Leerlingen oefenen onder andere met toepassen, analyseren, evalueren, creëren, kritisch denken en redeneren. De opgaven van flexibel toepassen sluiten aan bij hoofdlijn 4 uit het protocol ERWD.

Voordat een leerling aan deze opgaven begint, moet hij of zij het leerdoel van de les voldoende beheersen. Niet alle leerlingen komen hier dus altijd aan toe. Dat is niet erg. Je kunt het inzetten op verschillende momenten in de week, bijvoorbeeld na de zelfstandige verwerking in de plus (+).

Je vindt de nieuwe opgaven als extra tabje op de voorbereidingspagina van de les. Leerlingen vinden de opgaven onder de plus (+).

Tags: , , Views: 53

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Op maat oefenen bij elke les?

    Het is belangrijk om al je leerlingen op hun eigen niveau uit te dagen....

  • Jaarplanning taal en spelling al gezien?

    Voor taal en spelling staan nu - net zoals voor wiskunde - handige overzichten...

  • Altijd de beste opgaven op elk moment

    Wist je dat geen enkele andere lesmethode zo adaptief is als Snappet? Sinds 2012...