Oplossing

Je sterkere leerlingen uitdagen?

Hoe fijn is het als je leerlingen altijd op hun eigen niveau aan de slag kunnen? Om je leerlingen nóg meer uit te dagen hebben we een extra type opgaven toegevoegd bij de rekenlessen van Snappet: flexibel toepassen.

Het is belangrijk dat leerlingen alles wat ze geleerd hebben leren toe te passen in alledaagse situaties. Dit is de laatste stap in het leren van een nieuwe vaardigheid. Leerlingen oefenen onder andere met toepassen, analyseren, evalueren, creëren, kritisch denken en redeneren. De opgaven van flexibel toepassen sluiten aan bij hoofdlijn 4 uit het protocol ERWD.

Voordat een leerling aan deze opgaven begint, moet hij of zij het leerdoel van de les voldoende beheersen. Niet alle leerlingen komen hier dus altijd aan toe. Dat is niet erg. Je kunt het inzetten op verschillende momenten in de week, bijvoorbeeld na de zelfstandige verwerking in de plus (+).

Je vindt de nieuwe opgaven als extra tabje op de voorbereidingspagina van de les. Leerlingen vinden de opgaven onder de plus (+).

Tags: , , Views: 374

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Woordenschatles versterken met praatplaten?

    In de basisschoolleeftijd maken leerlingen de grootste woordenschatgroei door. Daarom is het belangrijk om...

  • Op zoek naar een alternatieve les?

    Op veler verzoek zijn de alternatieve lessen terug in het dashboard. Je vindt de extra...

  • Wil je digitaal met papier combineren?

    Bij sommige lessen zijn er leuke en leerzame werkbladen te vinden in je dashboard,...