Oplossing

Wat is het niveau van jouw leerlingen?

Feedback is een van de belangrijkste elementen voor het succes van je leerlingen. De meest effectieve feedback is gerelateerd aan drie feedbackvragen: “Waar ga ik heen?”, “Hoe sta ik ervoor?” en “Wat is de volgende stap?”. Met deze achtergrond maakt Snappet de vaardigheid en het streefniveau per leerdoel inzichtelijk voor jouw leerlingen. De huidige vaardigheid van een leerdoel van de leerling wordt nu weergegeven in niveaus (0 t/m 5).

De niveaus zorgen voor effectievere feedback: de leerling ziet zijn of haar persoonlijke streefniveau voor het leerdoel, en het ingekleurde balkje geeft aan in hoeverre hij of zij het leerdoel onder de knie heeft. De leerling kan dus precies zien hoe dichtbij hij of zij bij het behalen van het leerdoel is. Aan de hand van het overzicht van de leerdoelen krijgt de leerling op een duidelijke manier inzichtelijk hoe veel hij of zij nog moet oefenen aan bepaalde leerdoelen.

De vaardigheid is een percentielscore die is vertaald naar een niveau:

Niveau 0: nog geen vaardigheid bekend

Niveau 1: 0% – 19%

Niveau 2: 20% – 39%

Niveau 3: 40% – 59%

Niveau 4: 60% – 79%

Niveau 5: 80% – 100%

Voorbeeld: Als een leerling niveau 4 heeft voor een leerdoel, scoort hij voor dat leerdoel beter dan ten minste 60% van alle leerlingen in België in dezelfde groep.

Tags: , , Views: 247

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • In één oogopslag alle klassen in beeld?

    In één oogopslag een beeld van hoe het gaat in alle klassen. Het kan...

  • Hoe gebruik je de instructieopgaven?

    De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen...

  • Woordenschatles versterken met praatplaten?

    In de basisschoolleeftijd maken leerlingen de grootste woordenschatgroei door. Daarom is het belangrijk om...