Oplossing

Beter spellen met het juiste woordbeeld?

Om goed te leren spellen, is het belangrijk dat leerlingen het juiste woordbeeld zien. Dit woordbeeld blijft ongemerkt hangen, waardoor de spellingsvaardigheden steeds beter worden. Dit blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek.

Als een leerling ziet dat het antwoord fout is, krijgt hij of zij daarna meteen het juiste antwoord te zien. Vervolgens probeert de leerling de opgave opnieuw. Is het antwoord de tweede keer ook fout? Dan wordt het juiste antwoord nogmaals getoond, en gaat de leerling verder met de volgende opgave.

Tags: , , Views: 273

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?