Oplossing

Beter spellen met het juiste woordbeeld?

Om goed te leren spellen, is het belangrijk dat leerlingen het juiste woordbeeld zien. Dit woordbeeld blijft ongemerkt hangen, waardoor de spellingsvaardigheden steeds beter worden. Dit blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek.

Als een leerling ziet dat het antwoord fout is, krijgt hij of zij daarna meteen het juiste antwoord te zien. Vervolgens probeert de leerling de opgave opnieuw. Is het antwoord de tweede keer ook fout? Dan wordt het juiste antwoord nogmaals getoond, en gaat de leerling verder met de volgende opgave.

Tags: , , Views: 172

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Welke standaard wil jij in je lessenplan zien?

    Bij Analyseren in het dashboard kun je al volgen hoe je klas presteert op...

  • Wil je digitaal met papier combineren?

    Bij sommige lessen zijn er leuke en leerzame werkbladen te vinden in je dashboard,...

  • Hoe gebruik je de instructieopgaven?

    De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen...