Oplossing

Meer schrijven in leerjaar 2?

Het is belangrijk dat jonge kinderen blijven schrijven op papier. Wanneer ze zelf woorden opschrijven, onthouden ze namelijk beter hoe een woord gespeld is.

Voor leerjaar 2 vind je nu in elke instructieles van het vak Spelling een kort schrijfdictee. Laat je leerlingen deze woorden op papier schrijven en bespreek het klassikaal.

Tags: , , Views: 145

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Meer leerresultaat met effectieve feedback

    De afgelopen jaren hebben leerlingen al miljarden keren feedback gekregen via Snappet. Dat verhoudt...

  • Wat ga ik leren?

    Feedback aan leerlingen is noodzakelijk om goede leerresultaten te behalen. Binnen Snappet doen we...

  • Welke leerfasen zitten in je instructieles?

    De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen...