Oplossing

Meer schrijven in leerjaar 2?

Het is belangrijk dat jonge kinderen blijven schrijven op papier. Wanneer ze zelf woorden opschrijven, onthouden ze namelijk beter hoe een woord gespeld is.

Voor leerjaar 2 vind je nu in elke instructieles van het vak Spelling een kort schrijfdictee. Laat je leerlingen deze woorden op papier schrijven en bespreek het klassikaal.

Tags: , , Views: 231

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Reviewen jouw leerlingen hun werk?

    Een belangrijk onderdeel van feedback is het reviewen van je eigen werk. Leerlingen kunnen...

  • Welke leerfasen zitten in je instructieles?

    De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen...

  • Woordenschatles versterken met praatplaten?

    In de basisschoolleeftijd maken leerlingen de grootste woordenschatgroei door. Daarom is het belangrijk om...