Oplossing

Meer schrijven in leerjaar 2?

Het is belangrijk dat jonge kinderen blijven schrijven op papier. Wanneer ze zelf woorden opschrijven, onthouden ze namelijk beter hoe een woord gespeld is.

Voor leerjaar 2 vind je nu in elke instructieles van het vak Spelling een kort schrijfdictee. Laat je leerlingen deze woorden op papier schrijven en bespreek het klassikaal.

Tags: , , Views: 24

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Welke opgaven krijgen jouw leerlingen?

    Wil je weten welk type adaptieve opgaven je leerlingen krijgen in Snappet? Op de...

  • Meer leerresultaat met effectieve feedback

    De afgelopen jaren hebben leerlingen al miljarden keren feedback gekregen via Snappet. Dat verhoudt...

  • De beste feedback voor elke leerling?

    Heb jij een of enkele leerlingen in de klas bij wie de huidige feedback...