Oplossing

In één oogopslag alle leerlingen in beeld?

Snappet geeft je uitgebreide feedback per schooljaar of semester. Dit vind je onder andere terug in het leerlingenoverzicht per vak, dat compleet is vernieuwd in het nieuwe dashboard. Je ziet nu in één oogopslag hoe elke leerling zich tot nu toe heeft ontwikkeld voor elk vak, ten opzichte van de gehele populatie. Snappet geeft je dus inzicht in de groei van je leerlingen en wat zij dit schooljaar hebben gedaan in Snappet.

“Groei” geeft aan of de leerling zich sneller of minder snel ontwikkelt ten opzichte van alle andere leerlingen in België. Dit overzicht toont nu ook de voortgang van de lesstof per leerling. Aan het ingekleurde balkje zie je meteen hoe ver de leerling is met het behalen van de leerdoelen in zijn of haar lessenplan. Handig om meteen te zien of iedereen op schema ligt.

Tags: , , Views: 150

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Jaarplanning taal en spelling al gezien?

    Voor taal en spelling staan nu - net zoals voor wiskunde - handige overzichten...

  • Meer schrijven in leerjaar 2?

    Het is belangrijk dat jonge kinderen blijven schrijven op papier. Wanneer ze zelf woorden...

  • Reviewen jouw leerlingen hun werk?

    Een belangrijk onderdeel van feedback is het reviewen van je eigen werk. Leerlingen kunnen...