Oplossing

Woordenschatles versterken met praatplaten?

In de basisschoolleeftijd maken leerlingen de grootste woordenschatgroei door. Daarom is het belangrijk om hier als leerkracht voldoende aandacht aan te besteden. De woordenschatlessen in Snappet helpen je hierbij. Deze zijn nu uitgebreid met praatplaten waardoor het aanleren en bespreken van nieuwe woorden nog leuker en makkelijker wordt.

Op de praatplaten worden de woorden uit de les gecombineerd met aansprekende beelden. Lees het ankerverhaal voor en bespreek de woorden vervolgens aan de hand van de praatplaat. Door de combinatie van woord en beeld onthouden je leerlingen de woorden veel sneller en beter. Aan de hand van de praatplaten kun je met je leerlingen in gesprek gaan en kunnen leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Dit alles draagt bij aan verbeteren van de woordenschat van de leerlingen.

Je vindt de praatplaten vanaf blok 8 in de woordenschatlessen van week 1 en 2 in Snappet Taal (voorheen TaalDoelen).

Tags: , Views: 39

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Meer schrijven in leerjaar 2?

    Het is belangrijk dat jonge kinderen blijven schrijven op papier. Wanneer ze zelf woorden...

  • Hoe gebruik je de instructieopgaven?

    De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen...

  • Altijd de beste opgaven op elk moment

    Wist je dat geen enkele andere lesmethode zo adaptief is als Snappet? Sinds 2012...