Privacyverklaring Aanvullend

September 2023 – Snappet zet zich in voor de privacy en veiligheid van persoonsgegevens. Hoe we dat doen voor ‘Snappet Aanvullend’ staat beschreven in onderstaande privacyverklaring. Neem bij vragen contact met ons op.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ‘Snappet Aanvullend’ omgaat met de privacy van leerlingen en leerkrachten. We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Snappet is gevestigd aan Daalseplein 101, 3511 SX Utrecht en bereikbaar op telefoonnummer 088 999 0 444 of via info@snappet.org.

Snappet biedt de dienst ‘Snappet Aanvullend’ aan via leerkrachten en niet rechtstreeks aan schoolgaanden (leerlingen). De leerkracht welke zich registreert bij ‘Snappet Aanvullend’, is verantwoordelijk voor het controleren dat de ‘Snappet Aanvullend’ dienst ingezet mag worden binnen de onderwijsinstelling waar de leerkracht werkzaam is.

Snappet is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor een beperkte set persoonsgegevens die we van de leerkracht ontvangen zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

1. Verzameling en gebruik van gegevens

1.1 Leerkrachtaccounts

Om gebruik te kunnen maken van Snappet Aanvullend, moeten leerkrachten een account aanmaken. Bij het registreren vragen we om persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van toegang tot het platform en om communicatie te faciliteren tussen Snappet en de leerkracht.

1.2 Leerlingaccounts

Leerlingen kunnen via een code van de leerkracht leerlingaccounts aanmaken om bepaalde onderdelen van het aanvullende Snappet platform in de klas te gebruiken. Om de privacy van leerlingen te waarborgen, blijven de leerlingaccounts en de bijbehorende leerlinggegevens anoniem voor Snappet. Hiertoe worden de echte leerlingnamen versleuteld opgestuurd naar Snappet en kunnen alleen ontsleuteld worden op de devices van een ingelogde leerkracht en de bijbehorende leerlingen.

2. Opslag en verwijdering van gegevens

2.1 Opslag van gegevens

Alle gegevens die worden verzameld via het Snappet platform worden veilig opgeslagen op beveiligde servers. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

2.2 Opslag van leerresultaten

Om de privacy van leerlingen te waarborgen, zijn leerresultaten volledig anoniem voor Snappet (zie toelichting in paragraaf 1.2). Deze anonieme leerresultaten beslaan maximaal één dag per leerlingaccount, doordat de anonieme leerlingaccounts elke nacht worden verwijderd: hierdoor kan de leerkracht geen leerresultaten van vorige dagen zien en starten leerlingen elke dag met een nieuw account. Daarna worden deze anonieme leerresultaten uitsluitend nog gebruikt voor doeleinden zoals beschreven in artikel 3, waarbij het gaat om interne analyses en algemene verbetering van Snappet producten/diensten.

2.3 Bewaartermijn persoonlijke informatie

Als wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om je persoonlijke informatie te verwerken, zal deze zo snel mogelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwijderd of geanonimiseerd.

3. Over wie en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens

Snappet verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (inclusief grondslagen):

  1. Voor de werking van de dienst verwerkt Snappet alleen persoonsgegevens van leerkrachten. Denk hierbij aan contactgegevens, financiële gegevens maar ook aan communicatie met de helpdesk of andere ondersteuning die Snappet levert.
  2. Om leerkrachten/gebruikers/geïnteresseerden te informeren over nieuwe producten en/of diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met je interesses en voorkeuren op grond van afgenomen producten en/of diensten.
  3. Ten behoeve van interne analyses en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten of verbetering van de diensten van Snappet.
  4. Voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar leveranciers.
  5. Voor de invulling van de wettelijke verplichtingen aan organisaties zoals het voeren van een financiële administraties.

4. Intrekken toestemming

Je hebt toestemming gegeven voor verwerkingen waarmee Snappet Aanvullend kan worden gebruikt. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming voor de e-mail nieuwsbrief kan door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail nieuwsbrief. Het intrekken van toestemming voor alle verwerkingen kan door een e-mail te sturen aan privacy@snappet.org.

5. Je rechten

Eenieder van wie Snappet persoonsgegevens en verwerkt, heeft op grond van de wet het recht op informatie en inzage, rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit. Om deze rechten in te roepen, kan er contact met ons worden opgenomen door het contactformulier in te vullen met daar de vermelding welk recht men wenst in te roepen of door een e-mail te sturen aan privacy@snappet.org. Snappet zal ervoor zorgen dat deze verzoeken binnen een maand worden behandeld. Mocht de beantwoording onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover informeren.

6. Ontvangers van gegevens

Snappet verstrekt, verkoopt, verhuurt de gegevens die zij verwerkt nooit aan derden, tenzij Snappet hiertoe wettelijk is verplicht of wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van die dienst, kunnen wij dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Deze verwerkers verwerken je gegevens niet voor eigen doeleinden, maar uitsluitend in opdracht van Snappet. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

7. Beveiliging

Snappet bewaart de persoonsgegevens binnen de EU (EER) en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Snappet regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

Onze dienst is zodanig beveiligd, dat persoonsgegevens via een beveiligde verbinding aan Snappet worden verzonden.

8. Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze dienst beter te laten functioneren en om bezoekerstatistieken bij te houden.

8.1 Functionele cookies

Met behulp van functionele cookies kunnen we je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De dienst kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.

Voor deze noodzakelijke cookies is geen toestemming nodig. Wil je functionele cookies toch verwijderen? Dat kan via de instellingen van je browser.

8.2 Analytische cookies

Met analytische cookies meten we welke onderdelen van onze website het best worden bezocht. We verzamelen bijvoorbeeld bezoekersaantallen, de gemiddelde tijdsduur op een pagina, of populaire pagina’s en onderwerpen. Ook laten we daar statistiek op los. Daarmee optimaliseren we de inhoud en navigatie van onze dienst. En maken we deze nóg gebruiksvriendelijker. Deze statistieken zijn niet te herleiden tot apparaten of personen.

Snappet maakt hiervoor gebruik van Matomo, zie voor meer informatie: https://matomo.org/matomo-cloud-privacy-policy/

9. Wijzigingen

Snappet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens of in de privacyverklaring zal Snappet tevens kenbaar maken via de website en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

10. Vragen

Indien er na het lezen van de privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen zijn, kan er contact worden opgenomen met Snappet via privacy@snappet.org.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 september 2023.