Oplossing

Gebruik jij de instructietips al?

Bij de voorbereiding van je lessen geeft Snappet je handige tips bij de instructieopgaven. Zo word je als leerkracht stap voor stap meegenomen in de instructie en begeleide inoefening, zodat je precies weet wat er bij elke opgave van jou en je leerlingen wordt verwacht.

De tips vind je bij elke les op de voorbereidingspagina, op het instructiescherm en in de leshandleidingen.

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Meer leerresultaat met effectieve feedback

    De afgelopen jaren hebben leerlingen al miljarden keren feedback gekregen via Snappet. Dat verhoudt...

  • Welke leerfasen zitten in je instructieles?

    De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen...

  • In één oogopslag alle klassen in beeld?

    In één oogopslag een beeld van hoe het gaat in alle klassen. Het kan...