Oplossing

Taal toepassen in eindopdrachten?

Het vak Taal is erg veelzijdig en bestaat uit veel verschillende onderdelen. Het belangrijkste van Taal is misschien wel dat leerlingen het kunnen toepassen in verschillende alledaagse situaties. Maar hoe test je dat in de klas? Hiervoor zijn er nu de betekenisvolle eindopdrachten in de methode Snappet Taal.

In de eindopdrachten worden de doelen van woordenschat, mondelinge taal en schrijven herhaald, gemixt en toegepast. De meeste opdrachten zijn samenwerkingsopdrachten, waarbij leerlingen in tweetallen of in groepjes werken aan een eindproduct zoals bijvoorbeeld een vlog, een poster of een folder. Het type eindopdracht is per blok voor alle groepen hetzelfde. Dus je kunt je leerlingen uit verschillende groepen (bijvoorbeeld in een combinatiegroep) samen laten werken. Het eindproduct kunnen ze presenteren voor klasgenoten of ouders. Op deze manier zijn leerlingen op creatieve en leuke manieren bezig met taal.

Hoe werkt het?
Elke 4e week van het blok in Snappet Taal (voorheen TaalDoelen) staat in het teken van de eindopdracht. De eindopdracht is volledig uitgewerkt voor de leerkracht en de leerlingen, inclusief instructielessen voor de leerkrachten en werkbladen voor de leerlingen. In deze lessen wordt gewerkt met stappenplannen en checklists om zo ook een goed product neer te kunnen zetten.

Tags: , , Views: 311

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Is de les door iedereen behaald?

    Het Lessenplan toont bij elke les in hoeverre je leerlingen het leerdoel van die...

  • Woordenschatles versterken met praatplaten?

    In de basisschoolleeftijd maken leerlingen de grootste woordenschatgroei door. Daarom is het belangrijk om...

  • Hoe maak jij je instructie interactief?

    Met de interactieve antwoorden-tool kun je bij instructieopgaven met een open vraag nu meteen...